Δ.Σ. ΟΕΒΕΛ

Πρόεδρος                                    Παληογιάννης Δημήτριος

Α΄ Αντιπρόεδρος                     Δεμίρης Σπυρίδων

Γεν. Γραμματέας                      Ζιώγκος Ευάγγελος

Ταμίας                                           Γκουνταρόπουλος Βάιος

Αν. Γενικός Γραμματέας      Ναχαμός Ευθύμιος

Μέλος                                             Σαγώνας Κωνσταντίνος

Μέλος                                             Σακελλαρόπουλος Γεώργιος

Μέλος                                             Παναγόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλος                                             Ζαμανάκου Παναγιώτα

Μέλος                                             Γκούλιος Αλέξανδρος

Μέλος                                             Ζάνος Γεώργιος