ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-49 εργαζόμενοι), ενημερώνει τους συλλόγους μέλη της ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΛΑΕΚ 1-49) με ημερομηνία υποβολής προτάσεων για αξιολόγηση από 25 Ιουλίου 2022 έως 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν αποδείξει πως είναι ένα βασικό εργαλείο κατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, των επιχειρήσεων μελών μας, ανεβάζοντας το επίπεδο υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές.
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας αποφάσισε να συμμετέχει στα νέα προγράμματα ΛΑΕΚ του έτους 2022 με τη μορφή υποστήριξης των σωματείων μελών της. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει τη δημοσιοποίηση του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μελών των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης εργοδοτών και εργαζομένων. Επίσης δεσμεύεται και με την επόπτευση των προγραμμάτων κατάρτισης και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49» για μέλη της που θα υλοποιήσουν προγράμματα.
Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ΛΑΕΚ (1-49), αλλά και νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον στόχος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας είναι να παραμείνει εγγυήτρια της συνοχής και της αλληλεγγύης των πρωτοβάθμιων σωματείων της, λειτουργώντας υποστηρικτικά και προς την κατεύθυνση του οφέλους των επιχειρήσεων.

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων:
• Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2022 έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από 1- 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%).
• Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

– Μέλη των δικαιούχων Συλλόγων (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε Σύλλογο – Μη Μέλη

Καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΦΕΕ. Αυτοί είναι:

Εργαζόμενοι επιχειρήσεων Μέλη των Συλλόγων καθώς και εργαζόμενοι επιχειρήσεων μη Μέλη των Συλλόγων (καταρτιζόμενοι τύπου Α).

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία.
Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:
α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση
β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.
Καλούμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στους παρακάτω κατά τόπους Συλλόγους – Μέλη μας οι οποίοι είναι:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΟΥΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ – ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΒΕΡΝΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ « ΘΕΡΜΑΝΣΗ»
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΕΑΘ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΦΙΛΩΝ Ο ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ»
ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΛΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΚΑΜΠΙΝΓΚ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΙΚΕΑΛ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με αρ. 5851/118/27-10-2020, ανακοινώθηκε η έναρξη  υποβολής  προγραμμάτων  ΛΑΕΚ 1-49  έτους 2019.

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας  Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ  1- 49   για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους,  κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ  (0,24%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα γα το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετέχουν.

Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.

Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι θα 40 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 200 ευρώ.

Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 40 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 200 ευρώ.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-30 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 32 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 160 ευρώ.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 32 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 160 ευρώ.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 32 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 160 ευρώ.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.

Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2014

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λάρισας και με τη συμβολή της Ομοσπονδίας πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις μέλη τους.
Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις τους και δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης, στο οποίο θα συμμετάσχουν.
Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.
Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 40 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 200 ευρώ.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην Ομοσπονδία.