Τα Μέλη Μας

Σωματεία Που Έχουν Επιλέξει την Ο.Ε.Β.Ε.Λ. ως Κύρια

 • Σωματείο Επιπλοποιών – Ξυλουργών Ν. Λάρισας
 • Σύλλογος Μεταλλοτεχνουργών Ν. Λάρισας
 • Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκ/των Ηλεκτρολόγων Ν. Λάρισας
 • Σύλλογος Κατ/ρχών Ζαχαροπλαστών Λαρίσης
 • Συντεχνία Κρεοπωλών Λαρίσης
 • Σύλλογος Εστιατόρων – Ψητοπωλών Λαρίσης
 • Σωματείο Κουρέων – Κομμωτών – Κομμωτριών Ν. Λαρίσης
 • Σύνδεσμος Θερμοϋδραυλικών Ν. Λάρισας
 • Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανημάτων Παντός Τύπου Ν. Λάρισας
 • Ένωση Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων Λαρίσης και Περιχώρων
 • Νέος Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Παντός Τύπου Οχημάτων Ν. Λάρισας
 • Σωματείο Μηχανουργείων και Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ν. Λάρισας
 • Σύλλογος Συντηρητών Καυστήρων Θεσσαλίας
 • Επαγγελματική  Ένωση Δήμου Αγιάς
 • Σωματείο Ιδιοκτητών Συνεργείων Αυτοκινήτων εν γένει Μηχανημάτων Ελασσόνας

Σωματεία Που Έχουν Επιλέξει την Ο.Ε.Β.Ε.Λ. ως Δεύτερη

 • Ένωση Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Εκμεταλλευτών Πλυντηρίων Λιπαντηρίων  Ν. Λάρισας
 • Συντεχνία Αρτοποιών Λαρίσης
 • Σύνδεσμος Αδειούχων Επισκευαστών – Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος
 • Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας
 • Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Κρυστάλλων & Τζαμιών Ν. Λάρισας
 • Σύνδεσμος Εργ/πτών Εγκ/τών Ηλεκτρολόγων Επαρχίας Ελασσόνας
 • Σωματείο Σχολικών Κυλικείων Ν. Λάρισας